Д-р Десислав Врачански провежда консултации и лечение на следните онкологични заболявания и състояния:

 • Белодробен карцином
 • Мезотелиом
 • Злокачествени заболявания на трахеята
 • Злокачествени заболявания на тимуса
 • Метастази в белите дробове
 • Тумори на медиастинума
 • Баретов хранопровод
 • Карцином на хранопровода
 • Стомашен карцином
 • Гастоинтестинален стромален тумор (GIST)
 • Колоректален карцином
 • Тумори на ретроперитонеалното пространство