Д-р Врачански и екипа, с който той работи обръщат особено внимание и взимат педантични мерки по отношение предотвратяването на възможните усложнения на операциите. Това е сложен процес, който протича от момента на консултацията и подготовката за операция, по време на операцията и продължава по време на възстановителния период.

Всяка една оперативна интервенция крие рискове от усложнения. Инфектиране на раната, кървене, образуване на груб белег, както и много други могат да се получат дори и при най-леката амбулаторна операция (манипулация). Д-р Врачански е напълно наясно с тези опасности и знае отлично какви мерки да вземе, за да ги предотврати.

Рискове съществуват и от страна на организма – всеки пациент има собствени предразполагащи фактори за развитие на такива. Д-р Врачански и/или Вашият анестезиолог ще вземат мерки за предотвратяването им, но и ще Ви разяснят подробно възможните рискове, ще ги обсъдят с Вас и всичко това ще бъде документирано в писмена форма под формата на Информирано съгласие на пациента.

Когато взимате решение да се консултирате с квалифициран хирург и когато следвате всички пред- и след-оперативни инструкции, Вие взимате решителни стъпки в посока гарантиране на Вашата сигурност и ускоряване на възстановителния период. Осъзнайте и запомнете, че успехът на Вашата операция е както в ръцете на Вашия хирург, така и във Вашите собствени ръце!