Книги:

 1.  Десислав Врачански (автор). Оке Андрен-Сандберг (ред.), Дамян Дамянов (ред.) СТАДИРАНЕ НА РАКА НА ПАНКРЕАСА. Първо издание. Институт Каролинска, Стокхолм, Швеция 2007. Академично издателство „Марин Дринов”, София, България; ISBN 987-954-322-360-2

Публикации:

 1.  П. Стефанов, Г. Манова, А. Червеняков, Д. Врачански. УСЛОЖНЕНА ДИВЕРТИКУЛОЗА НА КОЛОНА С ХЕМОРАГИЯ. Спешна медицина, 11, 2003, N 3, с. 44-45., ref, ISSN 0861-9964
  2.    Х. Цеков, А. Димова, О. Чолаков, Д. Врачански, З. Антонова , А. Червеняков. СЛЕДОПЕРАТИВНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С КОЛОЕЗОФАГОПЛАСТИКА ЗА ПЕРИОДА 1998-2007 ГОДИНА, 2008, Спешна медицина, 15, N 1-2, с. 8-12, ref, ISSN 0861-9964
  3.    О. Беляев, О. Чолаков, Д. Врачански, А. Червеняков. ПРИЛОЖЕНИЕ НА TAVANIC ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНИ ХОЛАНГИТИ, Хирургични заболявания. MP , 40, 2009, N 3, с. 11-22, ref, ISSN 0204-5389
  5.    Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, Д. Раденовски. ЛАПАРОСКОПСКИ ДОСТЪП ПРИ ТЪНКОЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ, Спешна Мед. , 16, 2009, N 1, с. 4 – 11
  6.    Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, Д. Раденовски. ПЕРФОРАЦИЯ НА ТЪНКО ЧЕРВО ОТ КЛЕЧКА ЗА ЗЪБИ: ЛАПАРОСКОПСКА ДИАГНОЗА И ЛЕЧЕНИЕ, Спешна Мед., 17, 2009, N 2, с. 53 – 57
  7.    Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, Д. Раденовски. ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ – АЛТЕРНАТИВА ПРИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ. Спешна медицина, 16, 2009, N 3, с. 4-15
  8.    Д. Врачански, Т. Атанасов, И. Серкеджиев, Х. Цеков, О. Чолаков, С. Сопотенски, А. Червеняков. СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ОСТРА ЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ. Спешна медицина, 16, 2009, N 1, с. 31-38
  9.    Д. Врачански, Т. Атанасов, П. Петрова, Х. Цеков, С. Сопотенски, А. Червеняков, О. Чолаков. СИСТЕМИ ЗА СТАДИРАНЕ НА РАКА НА ПАНКРЕАСА. Спешна медицина, 16, 2009, N 1, с. 55-61
  10.    Д. Врачански, Т. Атанасов, С. Сопотенски, А. Георгиев, А. Червеняков, О.Чолаков. ДИАГНОСТИКА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТРАВМА НА ПАНКРЕАСА. Спешна медицина, 16, 2009, N 3, с. 16-29
  11.    Т. Атанасов,Д. Врачански,Д. Раденовски, А. Филипов. „ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ – АЛТЕРНАТИВА ПРИ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ОСТЪР АПЕНДИЦИТ“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 571
  12.    С. Сопотенски, Т. Атанасов, Д, Врачански, Х. Цеков, О. Чолаков, А. Червеняков. „ИНДИКАЦИИ ЗА ВИДЕОАСИСТИРАНА МИНИИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ ПРИ АХАЛАЗИЯ НА КАРДИЯТА“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 592
  13.    Т. Атанасов,Д. Врачански, С. Сопотенски, А. Филипов, Д. Раденовски, А. Червеняков. „ЛАПАРОСКОПСКИ ДОСТЪП ДО МЕДИАСТИНУМА ПРИ ГОЛЕМИ ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ“ в Сборник доклади “XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 598
  14.    Т. Атанасов,А. Филипов, Д. Врачански,Д. Раденовски. „ГОЛЕМИ ИНГВИНОСКРОТАЛНИ ХЕРНИИ – ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ЗА ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ?“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 607
  15.    Т. Атанасов,А. Филипов, Д. Врачански,Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПСКО ЛЕЧЕНИЕ НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ – СЪВРЕМЕНЕН СТАНДАРТ ИЛИ ПРОСТО МОДА?“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 608
  16.    Т. Атанасов,Д. Врачански,А. Филипов, Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ СПЕШНИ КОРЕМНИ СЪСТОЯНИЯ: ИНДИКАЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЯ“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 609
  17.    Т. Атанасов,Д. Врачански,А. Филипов, Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ ПРЕЗ ЕДИН РАЗРЕЗ“ в Сборник доклади „XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2010, стр. 610
  18.    Д. Врачански, С. Сопотенски, Т. Атанасов, А. Червеняков. МИНИ-ИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ – АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ НА НАШИЯ НАЧАЛЕН ОПИТ ПРИ 15 ПАЦИЕНТА. БГССХ, 2011:3(1), с. 11
  19.    С. Сопотенски, Т. Атанасов,  Д. Врачански, А. Червеняков. ИНДИКАЦИИ ЗА VATS ПРИ АХАЛАЗИЯ НА КАРИЯТА. БГССХ, 2011:3(1), с. 15
  20.    Т. Атанасов, Д. Врачански, С. Сопотенски, А. Филипов, А. Червеняков. ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ НА ДИАФРАГМАТА. БГССХ, 2011:3(1), с. 12.
  21.    С. Сопотенски, Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, А. Червеняков. VATS ПРИ ПНЕВМОТОРАКС – ЩАДЯЩ И УСПЕШЕН ЛЕЧЕБЕН МЕТОД. БГССХ, 2011:3(1), с. 22.
  22.    Т. Атанасов, А. Филипов, Д. Врачански, Б. Бенишев, М. Табаков, Д. Раденовски. „НАЧАЛЕН ОПИТ С TEP ПРИ ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ – АНАЛИЗ НА 100 ПАЦИЕНТИ С КРИВА НА ОБУЧЕНИЕ.“ в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 108-115
  23.    Т. Атанасов, А. Филипов, Д. Врачански, М. Табаков, С. Сопотенски, А. Червеняков, Д. Раденовски. „ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ НА ДИАФРАГМАТА” в Сборник доклади „Лапароскопска, видео-асистирана, торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 139-147
  24.    Д. Врачански, Т. Атанасов, С. Сопотенски, П. Червеняков, А. Червеняков. „КРИВА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МИНИИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 210-215
  25.    Д. Врачански, Т. Атанасов. „СТОМАХ, ХРАНОПРОВОД – ПРЕДИМСТВА НА МИНИИНВАЗИВНИЯ ПОДХОД” в Сборник доклади „Лапароскопска, видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 237-253
  26.    Д. Андонов, А. Филипов, Т. Атанасов, Д. Врачански, М. Табаков, Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПСКИ РЕЗЕКЦИИ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЕН КАРЦИНОМ – АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЕДИН ЦЕНТЪР.” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 300-305
  27.    Т. Атанасов, Д. Врачански, М. Табаков, Б. Бенишев, А. Филипов, Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПСКА ХОЛЕЦИСТЕКТОМИЯ С ЕДИН РАЗРЕЗ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 353-357
  28.    М. Табаков, Т. Атанасов, А. Филипов, Д. Врачански, Д. Раденовски. ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ С ЕДИН РАЗРЕЗ – СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 363-370
  29.    Д. Андонов, Т. Атанасов, Д. Врачански, А. Филипов, Д. Ранев, Д. Раденовски. „ЛАПАРОСКОПИЯ И ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ ПРИ ОСТЪР ХИРУРГИЧЕН КОРЕМ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 503-508
  30.    С. Сопотенски, Т. Атанасов, А. Филипов, Д. Врачански, П. Червеняков, А. Череняков. „ВИДЕО-АСИСТИРАНИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ХРАНОПРОВОДА” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 617-620
  31.    Д. Врачански, Т. Атанасов, С. Сопотенски, П. Стефанов, П. Червеняков, Т. Джендов, А. Череняков. „МЯСТОТО НА VATS ПРИ ГРЪДНИ ТРАВМИ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 621-626
  32.    М. Табаков, Т. Атанасов, А. Филипов, Д. Врачански, Д. Раденовски. „НОВОСТИ В ЕНДОСКОПСКАТА ХИРУРГИЯ” в Сборник доклади „Лапароскопска / видео-асистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства“ под редакцията на чл.кор. Д. Дамянов, 2012, стр. 663-666
  33.    А. Червеняков, Д. Врачански, С. Сопотенски, П. Стефанов, Т. Атанасов. „СТАДИРАНЕ, ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ И РАДИКАЛНОСТ ПРИ РАК НА ХРАНОПРОВОДА“, в „Критерии за решения в онкологичната хирургия“ под редакцията на акад. Д. Дамянов, 2013, стр. 57-70

Презентации:

 1.  УСЛОЖНЕНА ДИВEРТИКУЛОЗА НА КОЛОНА С ХЕМОРАГИЯ
  Национална конференция “Дни на спешната хирургия”, Велинград, Октомври 2003
  2.    ДИАГНОСТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕШНАТА ТОРАКОСКОПИЯ
  Трета национална конференция по мини-инвазивна хирургия с международно участие, Боровец, Април 2004
  3.    ПРИЛОЖЕНИЕТО НА TAVANIC ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ГНОЙНИТЕ ХОЛАНГИТИ
  Национална конференция „Инфекции на жлъчните пътища и тяхното лечение”, Търговище, Юни 2004
  4.    ТРАВМИ НА ПАНКРЕАСА
  Национална конференция “Дни на спешната хирургия”, Велинград, Октомври 2005
  5.    ПИРОГОВ ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ
  Национална конференция „Информационни и комуникационни технологии за здравеопазването“, София, Февруари 2009.
  6.    ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ НАРУШЕНИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ИЛЕУС
  Национална конференция „Дни на спешната хирургия”, Велинград, Май 2009.
  7.    ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА СПЕШНАТА ТОРАКОСКОПИЯ ПРИ ГРЪДНИ ТРАВМИ
  Трети национален конгрес на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Златни пясъци, Октомври 2009
  8.    МИНИИНВАЗИВЕН ЛАПАРОСКОПСКИ ДОСТЪП ДО МЕДИАСТИНУМА ПРИ ГОЛЕМИ ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ
  Трети национален конгрес на Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Златни пясъци, Октомври 2009
  9.    АНАТОМИЯ И ФУНКЦИИ НА КОЖАТА
  Академия за лечение на раните, София, Юни 2010.
  10.    ФИЗИОЛОГИЯ И ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НА РАНИТЕ
  Академия за лечение на раните, София, Юни 2010.
  11.    МИНИИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ
  XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие, София, Октомври 2010.
  12.    VATS ПРИ СПОНТАНЕН ПНЕВМОТОРАКС
  XIII Национален конгрес по хирургия с международно участие, София, Октомври 2010.
  13.    ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТА -ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
  Академия за лечение на раните, „Физиология на зарастването на раните“, София, Ноември 2010
  14.    ОЦЕНКА И АНАЛИЗ И НА РАНИТЕ
  Академия за лечение на раните, „Физиология на зарастването на раните“, София, Ноември 2010
  15.    ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, МЕХАНИЗЪМ НА НАРАНЯВАНИЯТА И ФИЗИОЛОГИЧЕН ОТГОВОР НА ОРГАНИЗМА
  Академия за лечение на раните, Остри и травматични рани, София, Април 2011
  16.    МИНИ-ИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ – АНАЛИЗ И РЕЗУЛТАТИ НА НАШИЯ НАЧАЛЕН ОПИТ ПРИ 15 ПАЦИЕНТА
  IV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Правец, Май 2011.
  17.    ИНДИКАЦИИ ЗА VATS ПРИ АХАЛАЗИЯ НА КАРИЯТА
  IV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Правец, Май 2011.
  18.    ВЪЗМОЖНОСТИ НА МИНИИНВАЗИВНИТЕ ТЕХНИКИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕФЕКТИ НА ДИАФРАГМАТА
  IV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Правец, Май 2011.
  19.    VATS ПРИ ПНЕВМОТОРАКС – ЩАДЯЩ И УСПЕШЕН ЛЕЧЕБЕН МЕТОД
  IV Национален конгрес по гръдна, сърдечна и съдова хирургия, Правец, Май 2011.
  20.    ПРОБОДНО-ПОРЕЗНО ПРОНИКВАЩО НАРАНЯВАНЕ – VATS И ЛАПАРОСКОПИЯ
  Десета юбилейна конференция „дни на спешната хирургия“: травма и травматизъм и новости в спешната хирургия. Велинград, октомври 2011 г.
  21.    ГАСТРОЕЗОФАГОПЛАСТИКИ – ЛАПАРОСКОПИЯ И VATS
  Десета юбилейна конференция „дни на спешната хирургия“: травма и травматизъм и новости в спешната хирургия. Велинград, октомври 2011 г.
  22.    ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ЧРЕВНА НЕПРОХОДИМОСТ
  Десета юбилейна конференция „дни на спешната хирургия“: травма и травматизъм и новости в спешната хирургия. Велинград, октомври 2011 г.
  23.    ФЕНЕСТРАЦИЯ НА ПЕРИКАРДА – ПОСТРАВМАТИЧЕН ГНОЕН ПЕРИКАРДИТ; ХЕМОПЕРИКАРД
  Десета юбилейна конференция „дни на спешната хирургия“: травма и травматизъм и новости в спешната хирургия. Велинград, октомври 2011 г.
  24.    ПРОБОДНО-ПОРЕЗНО ПРОНИКВАЩО НАРАНЯВАНЕ – VATS И ЛАПАРОСКОПИЯ
  Десета юбилейна конференция „дни на спешната хирургия“: травма и травматизъм и новости в спешната хирургия. Велинград, октомври 2011 г.
  25.    СРАВНЕНИЕ НА РАННИТЕ СЛЕДОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ОТВОРЕНА И МИНИИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  26.    МЯСТОТО НА VATS ПРИ ГРЪДНИ ТРАВМИ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  27.    МИНИИНВАЗИВНИ ОПЕРАЦИИ НА ХРАНОПРОВОДА
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  28.    ЛАПАРОСКОПСКА ГАСТРЕКТОМИЯ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  29.    СТОМАХ, ХРАНОПРОВОД – ПРЕДИМСТВА НА ЛАПАРОСКОПСКИЯ ПОДХОД
  Консенсусна среща. ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  30.    VATS ПРИ ХЕРНИЯ НА MORGAGNI
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  31.    ПОСТТРАВМАТИЧНА ДИАФРАГМАЛНА ХЕРНИЯ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  32.    ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ХЕРНИЯ НА MORGAGNI-LARREY
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  33.    ЛАПАРОСКОПСКА АПЕНДЕКТОМИЯ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  34.    ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ПЕРФОРИРАЛ КУХ ОРГАН
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  35.    ЛАПАРОСКОПСКИ ПОДХОД ПРИ ПЕРИТОНИТ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  36.    ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ТРАВМАТИЧЕН ХЕМОПЕРИТОНЕУМ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  37.    МИНИ-ИНИИНВАЗИВНА ФЕНЕСТРАЦИЯ НА ПЕРИКАРДА
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  38.    СЛУЧАЙ НА ТОТАЛНО МИНИ-ИНВАЗИВНО ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ СЪЧЕТАНА ТРАВМА С ПРОБОДНО-ПОРЕЗНИ НАРАНЯВАНИЯ НА ПЕРИКАРД, ДИАФРАГМА И СТОМАХ
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  39.    ЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ВТОРИЧНА РУПТУРА НА СЛЕЗКАТА
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.
  40.    СТАДИРАНЕ, ЛИМФНА ДИСЕКЦИЯ И РАДИКАЛНОСТ ПРИ РАК НА ХРАНОПРОВОДА
  Национална конференция по хирургия: „Критерии за решения в онкологичната хирургия“ Сандански, юни, 2013.

Постери:

 1.  КРИВА НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ НАЛАГАНЕ НА МИНИ-ИНВАЗИВНА ЕЗОФАГЕКТОМИЯ. Врачански, Т. Атанасов,  Ст. Сопотенски, П. А. Червеняков, Т. Джендов, Ал. Червеняков.
  ХVІІ научна конференция по хирургия: „Лапароскопска/видеоасистирана торакоскопска или конвенционална хирургия – препоръки, подкрепени с доказателства”. Варна, 11 – 14 октомври 2012 г.