Образование и професионален опит

2015 г. Специалист по Гръдна хирургия
от 07.2013 г. Докторант
Тезис: Мини-инвазивна езофагектомия
Ръководител: проф. д-р Александър Червеняков, д.м.н.
Секция по Висцерална и Гръдна хирургия
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София
2008 – 2013 г. Специализация по Гръдна хирургия (проф. Александър Червеняков)
Първа хирургична клиника
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София
2008 г. Специалист по Хирургия
2007 г. Изследовател
Хирургия на горния гастро-интестинален тракт
Ръководител: проф. Оке-Андрен Сандберг
Институт Каролинска
Стокхолм, Швеция
2005 г. Научен сътрудник III ст.
2002 – 2007 г. Специализация по Хирургия (проф. Александър Червеняков)
Първа хирургична клиника
Секция по Спешна гръдна и коремна хирургия
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София
1994 – 2000 г. Магистър по Медицина
Медицински университет – Плевен
Дата на дипломиране: 22 Септември 2000
1987 – 1992 г. Езикова гимназия Екзарх Йосиф I – гр. Ловеч
1986 – 1987 г. Математическа гимназия – гр. Ловеч

Специализации и следдипломна квалификация

2014 (май) Thoracic Masters Class: Advances in Minimally Invasive Thoracic Surgery
International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery
2014 Annual Meeting
Boston, Massachusetts, USA
2013 (декември) Expert VATS Course with live operation cases
Department of Thoracic Surgery
Theagenio Cancer Hospital
Thessaloniki, Greece
2013 (ноември) AATS Focus on Thoracic Surgery: Esophageal Disease
American Association for Thoracic Surgery
Marriott Copley Place
Boston, Massachusetts, USA
2013 (януари) EAES Standard and Accreditation Program
Laparoscopic Surgical Skills Grade 1 Level 1
LSS Unit at Katarina Hospital
Prof. Jack Jakimowicz
European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
Eindhoven, Netherlands
2011 (ноември) Торакална хирургия
Хирургия на хранопровода
(проф. Марк Фъргюсън, проф. Уикии Вигнесуорън)
Department of Cardiac and Thoracic Surgery
The University of Chicago Medical Center
Chicago, Illinois, USA
2011 (октомври) Мини-инвазивна торакална хирургия
Хирургия на хранопровода
(проф. Майкъл Липти)
Department of Thoracic Surgery
RUSH University Medical Center
Chicago, Illinois, USA
2011 (октомври) Торакална хирургия
3рd International Bi-annual Minimally Invasive Thoracic Surgery Summit
Boston, MA, USA
2010 (април) Торакална хирургия
Advances in Thoracic Surgery
European School for Cardio-Thoracic Surgery
Bergamo, Italy
2010 (март) Вакуум терапия
Management of the Open Abdomen using VAC Therapy
Vienna, Austria
2009 (октомври) Мини-инвазивна торакална хирургия
2nd International Bi-annual Minimally Invasive Thoracic Surgery Summit
Boston, MA, USA
2009 (ноември) Гастроентерология
EDS Postgraduate Course
Gastro 2009 UEGW/WCOG Meeting
London, UK
2009 (април) Мини-инвазивна хирургия
Basic laparoscopic training course
Aesculap Academie
Tuttlingen, Germany
2008 (ноември) Гастроинтестинална хирургия
Modern Concepts in GI –Surgery
EDS Postgraduate Course 2008
Sofia, Bulgaria
2006 (ноември) Обща хирургия
Медицинска академия, София
2005 (ноември) Трансплантационна и висцерална хирургия
Инзелспитал
Берн, Швейцария (проф. Б. Глоор)
2005 Хирургия на панкреаса
Мини-инвазивна висцерална хирургия
Панкреасен център при Болница Сейнт Йозеф, Университет Рур
Бохум, Германия (проф. В. Уул)