Всички хора се притесняват малко или повече преди срещата си с хирург. Страхуват се поради неизвестността и поради очакването на болезнени манипулации и процедури. Д-р Врачански е наясно с това, затова има строго индивидуален подход към всеки един пациент.

Консултацията е предназначена преди всичко да Ви образова, да се запознаете в детайли с Вашия здравословен проблем или състояние.

Добре информираните и образовани пациенти взимат по-добри решения.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Когато пристигнете в частния кабинет на д-р Десислав Врачански, ще бъдете посрещнати от рецепционист. Преди да се срещнете с д-р Врачански, ще бъдете помолени да попълните някои документи. Това обикновено отнема 5-10 минути (ако не сте ги попълнили и изпратили предварително). Носете със себе си валиден документ за самоличност!

След като документацията е пълна, ще се срещнете директно с д-р Врачански в точно записания от Вас час.

Консултациите обикновено продължават 15-20 минути – в зависимост от любопитството и интереса на пациента и в зависимост от неговия здравен проблем. По време на Вашата поверителна консултация, д-р Врачански ще обсъди с Вас всички важни аспекти на състоянието ви, ще изслуша внимателно мнението Ви, ще даде своите препоръки и мнение.

Задавайте въпроси от всякакво естество!
Запишете си въпросите предварително, ако желаете.
Интересувайте се за процедурите, алтернативите, ползите и рисковете и за реалистичните очаквания.
Ваша отговорност е да станене възможно най-добре информирани по време на консултацията.

В края на консултацията, Вие ще бъдете наясно както със становището на д-р Врачански, така и с всички възможности за лечение – оперативно и/или медикаментозно. Ще притежавате небходимата информация, за да можете да вземете сами правилни решения за вашето лечение.

В случай, че Вашето заболяване е по-сложно или такова, което изисква голяма и сложна операция, Ви препоръчваме да направите повторна консултация преди да вземете окончателно решение. Д-р Врачански би желал да имате достатъчно време, през което да осмислите Вашето състояние и възможности, както и информацията от първата Ви дискусия.

При някои пациенти проблемът не винаги става напълно ясен от първата консултация. Може да се наложи да направите допълнителни изследвания или консултация с друг специалист, след което отново да се обсъдят възможностите за лечение.

Когато е необходима само малка амбулаторна манипулация, тя може да бъде извършена веднага, без да идвате повторно, ако Вие желаете това.

Д-р Врачански вярва, че като общува открито и честно със своите пациенти, те имат по-реалистични очаквания за това, какво може да се постигне и могат да взимат сами правилни решения.

Ще се убедите сами, че Вашето лечение от д-р Врачански е едно положително и полезно преживяване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Ако имате препоръка или направление от друг лекар, моля – носете ги в деня на Вашата консултация.

Ако имате резултати от предишни изследвания – кръвни, серологични или образни – ренгенови снимки, скенер и др., носете ги със себе си или ги изпратете в електронен вид.

Вероятно бихте желали да ги види и д-р Врачански.

ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИТВАНЕ

Предварителното запитване може да Ви спести излишно пътуване, време и парични средства!

Преди да осъществите своята консултация с д-р Врачански, Вие можете предварително да го запознаете с историята на Вашето заболяване, както и с резултатите от някои изследвания.

След като ги прегледа и анализира, той ще Ви назначи ден и час за консултация, но също така може да Ви помоли да извършите някои допълнителни изследвания преди да се срещнете лично с него.

Предварителните запитвания са особено удобни и практични за пациентите от други населени места.

ПАЦИЕНТИ ОТ ДРУГИ ГРАДОВЕ

Провеждането на контролните прегледи онлайн е по-добра алтернатива от тази, лечението Ви да продължи без наблюдение от лекуващия до момента лекар, от хирурга който Ви е оперирал.

Пациентите от други градове или пътуващи в чужбина могат да разчитат и да се консултират с д-р Врачански, дори от далечно растояние – по телефона, чрез видео-връзка в реално време, по е-мейл или чрез обикновен чат.

КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД

При всеки пациент възстановителния период протича по различен начин.

Д-р Врачански спазва строго индивидуален подход и при назначаването на контролните прегледи, но в общия случай проследяващите визити се записват за:

  • На 7 ден от деня на операцията или изписването от клиниката
  • На 30 ден от деня на операцията или изписването от клиниката
  • При необходимост контролен преглед може да се осъщести по всяко време
Анализ на лабораторни тестове

Анализът на резултатите от лабораторните тестове може да се направи по интернет. В някои случаи не е необходим физикален преглед, а само анализ на резултатите от някои лабораторни изследвания.

Обратна връзка

Обратната информация за Вашето състояние и възстановяване е важна за д-р Врачански. Не по-малко важна е тя за Вас. Въз основа на обратната връзка, той може да направи някои важни промени в назначената Ви терапия.

Избягване на излишен контролен преглед

Използвайки възможностите на съвременните комуникационни технологии, Вие можете да проведете някои от контролните прегледи „онлайн“. Това ще спести ценно време на Вас и на Вашия лекар.

КОНСУЛТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ

Консултациите по телефона и интернет НЕ са алтернатива на традиционната консултация и срещата лице-в-лице между лекар и пациент, понеже физикалния преглед не е възможно да се осъществи онлайн. Въпреки това онлайн консултациите са много удобно допълнение към традиционната консултация, особено когато става въпрос за предварително запитване и за проследяващи визити (контролни прегледи). Чрез онлайн консултациите се пести време и средства.

Интернет и цифровите технологии са подходящи и ефективни и за провеждане на консултация Второ мнение.

ВТОРО МНЕНИЕ

Според Европейската Харта за правата на пациента, всеки пациент има право на второ медицинско мнение, преди да предприеме лечение на своето заболяване. Броят на допълнителните консултации (мнения) не е регламентиран и зависи единствено от желанието на пациента.

Д-р Врачански насърчава пациентите си да търсят допълнително мнение или информация за своето заболяване и възможните терапевтични възможности, защото това често им дава допълнителна сигурност и решимост. Той приема с уважение и респект всяко допълнително становище.

Д-р Врачански провежда консултации „Второ мнение“. Поради многобройните си контакти с големи университетски клиники в Европа и САЩ, той провежда такива консултации и със специалисти от големите медицински центрове в чужбина.

Ако сте решили да потърсите второ мнение от д-р Врачански, уверете се че притежавате:

  • Пълни копия на медицинската си документация – епикризи, протоколи, ТЕЛК решения
  • Рентгенови снимки, резултати от компютърна томография (скенер) и/или ядрено-магнитен резонанс и други
  • Оригинални и актуални лабораторни изследвания
  • Хистологични резултати или биопсични материали
  • Други медицински документи
  • Пазете оригиналните документи за Вас. За консултацията носете качествени копия!

Онлайн консултация „Второ мнение“
Консултация Второ мнение може да се проведе дистанционно – през интернет.