Роботизираната хирургия е най-модерната медицинска технология за осъществяване на оперативно лечение. Известна е още като робот-асистирана хирургия, тъй като се осъществява със съдействието на роботизирана хирургична система. Използвам хирургичната система da Vinci® Xi, която е единствената одобрена от FDA роботизирана хирургична система за лечение на гръдни заболявания.

Роботизираната гръдна хирургия и нейните предимства

Това е най-щадящото пациента хирургично лечение, характеризиращо се с най-голяма прецизност и безопасност. Роботизираната хирургия е най-добрата алтернатива на традиционната (отворена) и торакоскопската, както и на лапароскопска хирургия.

Хирургична система от най-високо технологично ниво

Роботизираната гръдна хирургия е резултат от развитието на телероботиката, механиката и лапароскопска хирургия. За разлика от традиционната и торакоскопската хирургия, при нея се осъществяват минимално инвазивни интервенции (операции) с компютърна прецизност.

Минимална травматичност и съкратен болничен престой

Роботизираната хирургия осигурява минимални нива на травматичност при осъществяване на интервенцията, респективно – постоперативни болки. Възстановяването е бързо и се съкращава нуждата и от продължителен престой в болница. След роботизирана хирургична интервенция пациентите могат да се завърнат към ежедневието си в кратки срокове.

Минимален риск от усложнения

Предвид високите нива на прецизност, осигурявани от робот-асистираната хирургия, рискът от усложнения по време на интервенцията и поява на инфекции след нея значително намаляват.

Роботизирана гръдна хирургия – приложение

Роботизираната гръдна хирургия се прилага успешно в лечението на често срещани онкологични и неонкологични заболявания в областта на гръдната хирургия като:

 • доброкачествени и злокачествени тумори на белия дроб (белите дробове);
 • доброкачествени и злокачествени тумори на хранопровода;
 • белодробни метастази;
 • тумори на гръдната стена;
 • кисти и були на белите дробове;
 • хиатална и диафрагмална херния;
 • гастроезофагеален рефлукс;
 • ахалазия.

Роботизираната хирургия се характеризира с висока прецизност.

Сред заболяванията, при които роботизираната гръдна хирургия дава отлични резултати, се нареждат още:

 • миастения гравис;
 • тимом и карцином на тимуса;
 • хиперхидроза и други.