Този сайт е информативен и представлява лична интернет-страница на д-р Десислав Врачански.

Статиите и материалите съдържащи се в този сайт имат информативен характер и не представляват специализирани научни трудове. Целта им е да дадат обща представа за състоянията и заболяванията на организма, начините на диагностика и лечение, известните рискови фактори.

Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и/или фатални последици за Вашето здравето.

Сайтът и неговия собственик не носят никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове.

Сигурност и дискретност
Предоставянето на каквито и да е лични данни е напълно доброволно и няма задължителен характер за ползването на сайта. Постъпилата персонална информация не се предоставя на трети лица или организации извън случаите, налагащи съобразяване със съдебна процедура или защитаване на правата и собствеността на притежателя на сайта. В случай че изпращате чужди лични данни, приемам, че сте получили предварителното одобрение на съответното лице.

Ако имате въпроси относно това изявление за сигурност и дискретност на личната информация, моля свържете се на телефона или e-mail адреса, посочени на страница „Контакти“.

Условия за ползване
Всички сайтове, разположени и достъпни на домейните vrachanski.com, както и на техните производни са собственост на Десислав Врачански и всеки, който има достъп до тях, се съобразява с правилата за ползването им. Публикуваната на тях информация не представлява предложение, съвет или препоръка да позлвате конкретна медицинска услуга. Тя има единствено осведомителна цел и е обект на периодична актуализация и промяна.

Ограничение на отговорността
Десислав Врачански не носи никаква отговорност за евентуални директни, индиректни или последващи вреди и загуби, появили се при използването на горепосочените приложения или на техни връзки към други уеб сайтове. Десислав Врачански не е ангажиран и с възможни вмешателства в интернет компютърната Ви система от страна на неоторизирани лица. В този смисъл ви напомням за риска от вируси и от целенасочени атаки на хакери. За защита от вирусите е препоръчително да се използва последна версия на браузъра и антивирусния софтуер.

Връзки
Десислав Врачански не носи отговорност за съдържанието и политиката за съхранение на личната информация на уеб сайтовете, с които има връзки.

Авторско право
Част от съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Уеб сайтът на Десислав Врачански е създаден и притежаван от Десислав Врачански. Десислав Врачански гарантира неприкосновеността и сигурността на личната информация, постъпваща през сайта.Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Десислав Врачански за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение Десислав Врачански.

Промяна на съдържанието и на правилата за ползване на сайта
Десислав Врачански си запазва правото да актуализира и променя без предизвестие съдържанието на сайта и правилата за ползването му. Валидността на подобна промяна влиза в сила от момента на публикуването й в сайта.